We innovate the new web

Tjänster

I dagens multimediala informationssamhälle är det sällan man kommer undan med att inte finnas tillgänglig på internet. Potentiella kunder väljer bort alternativ med dålig internetnärvaro. Ingen hemsida alls, eller alltför gammal, brist på genomtänkt layout, dåliga rutiner på att hantera e-post med förfrågningar, fånga upp kunder, avsaknad av google+ och facebooksida, låg medvetenhet om vad rätt sökord på hemsidan ger för effekt för att öka försäljningen. Att åtgärda allt detta ingår i våra tjänster. Vi ger dig helt enkelt rätt redskap att öka ditt kundunderlag och din omsättning via internet.